Na Míčánce 1044/39, 160 00 Praha 6 +420 774 039 515 kancelar@insolvence-bis.cz
Prodej nemovitého majetku v k. ú. Kryry -  spoluvlastnický podíl 1/14
Prodej nemovitého majetku v k. ú. Kryry -  spoluvlastnický podíl 1/14
Prodej nemovitého majetku v k. ú. Kryry -  spoluvlastnický podíl 1/14
Prodej nemovitého majetku v k. ú. Kryry -  spoluvlastnický podíl 1/14
Prodej nemovitého majetku v k. ú. Kryry -  spoluvlastnický podíl 1/14
Prodej nemovitého majetku v k. ú. Kryry -  spoluvlastnický podíl 1/14
Prodej nemovitého majetku v k. ú. Kryry -  spoluvlastnický podíl 1/14

Prodej nemovitého majetku v k. ú. Kryry - spoluvlastnický podíl 1/14

Prodej mimo dražbu - nejvyšší nabídce

Beneš - insolvenční správce, v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníků: Ivan Pilo a Ľubica Pilová v rámci insolvenčního řízení vedeném pod sp. zn. KSUL 44 INS 25908/2020 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Předmět prodeje:

- spoluvlastnický podíl 1/14 na parcele č. st. 173 o výměře 625 m2, zastavěná plocha a nádvoří,                                                                    

       zapsáno na LV č. 679, k. ú. Kryry. Součástí je stavba č. p. 21, obj. bydlení;

     - spoluvlastnický podíl 1/14 na parcele č. st. 92 o výměře 768 m2, zahrada, zapsáno

       na LV č. 679, k. ú. Kryry.

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 8.9.2022 v oddíle B-13 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena dle znaleckého posudku činí 75.550,- Kč.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 30.9.2023 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

 
Powered by Phoca Cart

Aktuálně k prodeji

Prodej nemovitého majetku - rodinný dům - k.ú. Lukavice v Čechách

Prodej nemovitého majetku - rodinný dům - k.ú. Lukavice v Čechách

Prodej nemovitého majetku v k. ú. Kryry -  spoluvlastnický podíl 1/14

Prodej nemovitého majetku v k. ú. Kryry - spoluvlastnický podíl 1/14