Beneš - insolvenční správce, v.o.s.

insolvenční správce

Prodej spoluvlastnického podílu, k.ú. Kryry
Prodej spoluvlastnického podílu, k.ú. Kryry
Prodej spoluvlastnického podílu, k.ú. Kryry
Prodej spoluvlastnického podílu, k.ú. Kryry
Prodej spoluvlastnického podílu, k.ú. Kryry
Prodej spoluvlastnického podílu, k.ú. Kryry
Prodej spoluvlastnického podílu, k.ú. Kryry

Prodej spoluvlastnického podílu, k.ú. Kryry

.
.

Prodej mimo dražbu - nejvyšší nabídce

Beneš - insolvenční správce, v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníků: Ivan Pilo a Ľubica Pilová v rámci insolvenčního řízení vedeném pod sp. zn. KSUL 44 INS 25908/2020 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Předmět prodeje:

- spoluvlastnický podíl 1/14 na parcele č. st. 173 o výměře 625 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsáno na LV č. 679, k. ú. Kryry. Součástí je stavba č. p. 21, obj. bydlení;

     - spoluvlastnický podíl 1/14 na parcele č. st. 92 o výměře 768 m2, zahrada, zapsáno na LV č. 679, k. ú. Kryry.

vše zapsané v soupisu majetkové podstaty zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 17.5.2021 v oddíle B - 4, pod položkou číslo - 3,4.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Dle znaleckého posudku činí odhadní cena 75.550,- Kč.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 13.12.2022 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

Ke stažení: Znalecký posudek

 
Powered by Phoca Cart