Beneš - insolvenční správce, v.o.s.

insolvenční správce

Nabídka prodeje spoluvlastnického podílu 1/6 na nemovitosti, k.ú. Žatec
Nabídka prodeje spoluvlastnického podílu 1/6 na nemovitosti, k.ú. Žatec

Nabídka prodeje spoluvlastnického podílu 1/6 na nemovitosti, k.ú. Žatec

.
.

Beneš - insolvenční správce, v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníků Chramostových v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 96 INS 2186 / 2014 u Městského soudu v Praze.

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl 1/6 na nemovitosti:

Parcela č. 1869/4 – podíl o velikosti 1/6 – 407m2 – zahrada – LV 4053, k.ú. Žatec.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena 31.700,- 

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 28.2.2022 v oddíle B-50 a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit. 

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 15.04.2023 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

 
Powered by Phoca Cart