Beneš - insolvenční správce, v.o.s.

insolvenční správceI
nsolvenční řízení je poměrně složitý proces, ve kterém se prolínají ekonomické, daňové a právní aspekty. Právě těmto potřebám musí odpovídat vzdělání, vědomosti a zkušenosti členů týmu insolvenčního správce. Ke zvládnutí insolvenčních řízení s vysokou náročností je zapotřebí rovněž odpovídající administrativní a technické zázemí s kvalitním softwarovým vybavením pro zpracování insolvenční agendy a dosažení potřebných výstupů. Kancelář insolvenčního správce je proto v případě  potřeby rozšiřována o další spolupracovníky z řad advokátů, daňových poradců, účetních a specialistů na mzdovou agendu.

Aktuality

 
 
24.5.2018 - GDPR
Insolvenční správce poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji nakládá v souladu s platnými právními předpisy. Společnost je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Tímto dokumentem poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech.
 
Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s činností dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen GDPR) ke stažení níže.
 
 

 

Novela insolvenčního zákona platná od 1.7.2017 ukládá insolvenčnímu správci povinnost deponovat šestinásobek odměny, a to jako opatření pro případ, že dlužník nebude plnit své povinnosti a dojde k zastavení řízení. Uvedená povinnost se vztahuje i na řízení zahájená před datumem 1.7.2017. Z prostředků sražených z příjmu dlužníka je tak správce povinen nejdříve deponovat prostředky na odměnu a teprve poté vyplatit výživné. Nedochází tedy ke snížení výživného, ale pouze k dočasnému odkladu jeho výplaty. Po dobu zákonem nařízení deponace se nehradí nejen výživné, ale ani pohledávky nezajištěných věřitelů.

Aktuálně k prodeji

Nabídka prodeje pohledávek

Prodej nemovitého majetku v k.ú. Lukavice v Čechách

Prodej nemovitého majetku - spoluvl. podíl 1/14 - v k.ú. Kryry