Na Míčánce 1044/39, 160 00 Praha 6 +420 774 039 515 kancelar@insolvence-bis.cz

Úvod


Insolvenční řízení je poměrně složitý proces, ve kterém se prolínají ekonomické, daňové a právní aspekty. Právě těmto potřebám musí odpovídat vzdělání, vědomosti a zkušenosti členů týmu insolvenčního správce. Ke zvládnutí insolvenčních řízení s vysokou náročností je zapotřebí rovněž odpovídající administrativní a technické zázemí s kvalitním softwarovým vybavením pro zpracování insolvenční agendy a dosažení potřebných výstupů. Kancelář insolvenčního správce je proto v případě  potřeby rozšiřována o další spolupracovníky z řad advokátů, daňových poradců, účetních a specialistů na mzdovou agendu.

Aktuálně k prodeji