Beneš - insolvenční správce, v.o.s.

insolvenční správceI
nsolvenční řízení je poměrně složitý proces, ve kterém se prolínají ekonomické, daňové a právní aspekty. Právě těmto potřebám musí odpovídat vzdělání, vědomosti a zkušenosti členů týmu insolvenčního správce. Ke zvládnutí insolvenčních řízení s vysokou náročností je zapotřebí rovněž odpovídající administrativní a technické zázemí s kvalitním softwarovým vybavením pro zpracování insolvenční agendy a dosažení potřebných výstupů. Kancelář insolvenčního správce je proto v případě  potřeby rozšiřována o další spolupracovníky z řad advokátů, daňových poradců, účetních a specialistů na mzdovou agendu.

Aktuálně k prodeji

Nabídka prodeje osobního vozu Škoda Fabia

Prodej osobního vozu Škoda Fabia z majetkové podstaty – položka C1  v řízení dlužníků Petra a Pavlíny Kothánkových - KSUL 85 INS 23657 / 2014

Nabídka prodeje souboru pohledávek

Insolvenční správce dlužníka Josefa Vísnera -  KSPL 56 INS 5133 / 2014 oznamuje, že do majetkové podstaty sepsal soubor pohledávek dlužníka.